Prevajanje kot vsakodnevni proces

Prevajanje je proces, v katerem prenašamo pomen iz jezika, iz katerega prevajamo, v pomen jezika v katerega prevajamo- ciljni jezik. Z prevajanjem smo soočeni vedno, ko naletimo na nam tuji…

Read more »

Prevajanje in Slovenci

Prevajanje je v zgodovini vsekakor vplivalo na razvoj jezikov, tudi na razvoj slovenščine. O slovenščini kot o izoblikovanem sistemu jezikovnih znakov in pravil lahko govorimo šele s prvimi tiskanimi knjigami…

Read more »

Prevodi

Slovensko gospodarstvo je sicer majhno, a je odprto in zelo izvozno naravnano. Posledično je veliko slovenskih podjetij, ki potrebujejo prevajalske storitve, saj morajo prevajati dokumentacijo, ki spremlja njihove izdelke oziroma…

Read more »

Prevodi besedil

Če potrebujete pomoč, pri prevajanju gradiva za vaše diplomske naloge, seminarske naloge ali česar koli drugega, vam bodo zicer pomagali prevodi besedil iz katerega koli jezika v slovenščino. Prevajanje je…

Read more »

Prevajanje vse vrste besedil

Dobri prevodi so temelj razumevanja prevedenih besedil. Prevajanje besedil poteka na več nivojih. Najprej mora prevajalec obvladati jezik iz katerega prevaja. Nato mora prevajalec besedilo natančno razumeti. In nazadnje mora…

Read more »